SĀC AR VIENU - VINČOJIES VISU DIENU!

Mūs atbalsta

Seko mums

Info


Road pasākumi - pasākumi kas domāti visiem auto tipiem. SUV pasākumi - pasākumi kas domāti 4x4 piedziņas auto. Offroad pasākumi - pasākumi kas domāti 4x4 piedziņas auto (ar pazemināto pārnesumu vai vinču).
Quad pasākumi
- pasākumi kas domāti kvadracikliem.

Iesakām

http://www.go4speed.lv/

geocaching

Geoveikals

Atbalsti Baikāla ekspedīciju!

4x4klubs.lv

Elektronikas IP, NEMA, MIL SPEC standartu apraksti

Izturības klases novērtēšanas organizācijas un standarti

Klases nosaka dažādas valdības organizācijas, nozaru grupas un/vai neatkarīgas laboratorijas un tās citē ražotāji, lai precīzi noteiktu iekārtu aizsardzības pakāpi pret apkārtējās vides iedarbību un to kalpošanas uzticamību. Daži no plašāk pielietotajiem standartiem ir šādi:
IP klase (aizsardzība pret apkārtējās vides iedarbību) Klases iekārtām un korpusiem

Starptautiskās Elektrotehniskās Komisijas noteikto trīs zīmju skaitli lieto, lai aprakstītu IP klasi elektroniskām iekārtām vai to korpusiem. IP kods norāda aizsardzības līmeni vai pakāpi.

Trīs cipari izsaka apkārtējās vides trīs dažādas iedarbības formas:

Pirmais cipars apzīmē aizsardzību pret cietu objektu iekļūšanu.
Otrais cipars apzīmē aizsardzību pret šķidrumu iekļūšanu.
Trešais cipars apzīmē aizsardzību pret mehāniskiem triecieniem.

(*Trešo ciparu bieži neraksta, un tad paliek tikai 2 ciparu IP klasifikācija, kas apzīmē aizsardzības pakāpi vienīgi pret cietu objektu un šķidrumu iekļūšanu)

Jo lielāks ir katrs cipars, jo lielāka ir aizsardzības pakāpe pret konkrēto iedarbību. Piemēram, produkts ar aizsardzības klasi IP573 būs labāk aizsargāts pret apkārtējās vides iedarbības faktoriem nekā līdzīgs produkts ar aizsardzības klasi IP432.

IP TABULA

Pirmais cipars (Cietas vielas) Otrs cipars (Šķidrumi) Trešais cipars (Mehānisks trieciens)
0 Nav aizsargāts Nav aizsargāts Nav aizsargāts
1 Aizsargāts pret cietiem objektiem lielākiem par 50mm, piemēram, rokas, lieli instrumenti. Aizsargāts pret vertikāli krītošām ūdens pilēm vai kondensātu. Aizsargāts pret 0,225 Džoulus stipru triecienu (150g @ 15cm).
2 Aizsargāts pret cietiem objektiem lielākiem par 12mm, piemēram, rokas, lieli instrumenti. Aizsargāts pret tiešu ūdens strūklu iedarbību, kuru krišanas leņķis nepārsniedz 15o no vertikāles. Aizsargāts pret 0,375 Džoulus stipru triecienu (250g @ 15cm).
3 Aizsargāts pret cietiem objektiem lielākiem par 2,5mm, piemēram, stieples, mazi instrumenti. Aizsargāts pret tiešu ūdens strūklu iedarbību, kuru krišanas leņķis nepārsniedz 60o no vertikāles. Aizsargāts pret 0,5 Džoulus stipru triecienu (250g @ 20cm).
4 Aizsargāts pret cietiem objektiem lielākiem par 1,0mm, piemēram, stieples. Aizsargāts pret jebkādā virzienā krītošām ūdens strūklām.

Pieļaujama ierobežota ūdens iekļūšana.

5 Ierobežota aizsardzība pret putekļu iekļūšanu (neveido bīstamus nosēdumus). Aizsargāts pret jebkādā virzienā krītošām zema spiediena ūdens strūklām.

Pieļaujama ierobežota ūdens iekļūšana.

Aizsargāts pret 2,0 Džoulus stipru triecienu (500g @ 40cm).
6 Pilnīgi aizsargāts pret putekļu iekļūšanu. Aizsargāts pret jebkādā virzienā krītošām augsta spiediena ūdens strūklām.

Pieļaujama ierobežota ūdens iekļūšana. (Kuģa klājs)

7 Aizsargāts no ūdens iekļūšanas iegremdējot 15cm līdz 1m dziļumā. Aizsargāts pret 6,0 Džoulus stipru triecienu (1,5Kg @ 40cm).
8 Pasargāts no ūdens iekļūšanas ilgstoši atrodoties zem ūdens spiediena.
9 Aizsargāts pret 20 Džoulus stipru triecienu (5Kg @ 40cm).

NEMA

NEMA ir saīsinājums no Elektroierīču Ražotāju Nacionālā Asociācija. Viņi veic elektroiekārtu standartizāciju, dodot patērētājiem iespēju izvēlēties drošas, efektīvas un savstarpēji savietojamas elektroiekārtas. Šī organizācija ir sniegusi lielu ieguldījumu arī elektroindustrijā veidojot un attīstot sabiedrisko domu un darbojoties kā uzticama centrālā organizācija vācot, apkopojot un analizējot tirgus statistiku un ekonomisko informāciju.

Korpusu aizsardzība pret apkārtējās vides iedarbību saskaņā ar “NEMA” noteiktajiem tipa apzīmējumiem

“NEMA” tipi
Korpusa tipa apzīmējums Paredzētais pielietojums un apraksts
1 Lietošanai iekštelpās, galvenokārt, lai aizsargātu no ierobežotā daudzumā krītošiem un netīrumiem.
2 Lietošanai iekštelpās, galvenokārt, lai aizsargātu no ierobežotā daudzumā krītoša ūdens netīrumiem.
3 Lietošanai ārpus telpām, galvenokārt, lai aizsargātu no lietus, lietus ar sniegu, vēja nestiem putekļiem un no ārējā ledus veidošanās radītiem bojājumiem.
3R Lietošanai ārpus telpām, galvenokārt, lai aizsargātu no lietus, lietus ar sniegu no ārējā ledus veidošanās radītiem bojājumiem..
3S Lietošanai ārpus telpām, galvenokārt, lai aizsargātu no lietus, lietus ar sniegu, vēja nestiem putekļiem, un lai nodrošinātu ārējo mehānismu darbību ja tie ir apledojuši.
4 Lietošanai telpās vai ārpus tām, galvenokārt, lai nodrošinātu aizsardzību pret vēja nestiem putekļiem un lietu, ūdens šļakatām, no šļūtenes nākošām ūdens strūklām un no ārējā ledus veidošanās radītiem bojājumiem.
4X Lietošanai telpās vai ārpus tām, galvenokārt, lai nodrošinātu aizsardzību pret koroziju, vēja nestiem putekļiem un lietu, ūdens šļakatām, no šļūtenes nākošām ūdens strūklām un no ārējā ledus veidošanās radītiem bojājumiem.
5 Lietošanai iekštelpās, galvenokārt, lai aizsargātu no gaisā lidojošu putekļu nosēšanās, krītošiem netīrumiem un pilošiem nekorozīviem šķidrumiem.
6 Lietošanai telpās vai ārpus tām, galvenokārt, lai nodrošinātu aizsardzību no šļūtenes raidītas ūdens strūklas, no ūdens iekļūšanas nejauši īslaicīgi iegremdējot ierobežotā dziļumā un no ārējā ledus veidošanās radītiem bojājumiem.
6P Lietošanai telpās vai ārpus tām, galvenokārt, lai nodrošinātu aizsardzību no šļūtenes raidītas ūdens strūklas, no ūdens iekļūšanas ilgstoši iegremdējot ierobežotā dziļumā un no ārējā ledus veidošanās radītiem bojājumiem.
7 Lietošanai iekštelpās, kas klasificētas kā bīstamās zonas Class I, Division 1, Groups A, B, C vai D saskaņā ar Valsts Elektrostandartu (NFPA 70) (Parasti tos sauc par sprādziendrošiem)
8 Lietošanai telpās vai ārpus tām, bīstamās zonās ar klasifikāciju Class I, Division 2, Groups A, B, C vai D saskaņā ar Valsts Elektrostandartu (NFPA 70) (Parasti tos sauc par eļļā iegremdētiem).
9 Lietošanai iekštelpās, kas klasificētas kā bīstamās zonas Class II, Division 1, Groups E, F un G saskaņā ar Valsts Elektrostandartu (NFPA 70) (Parasti tos sauc par drošiem pret putekļu uzliesmošanu).
10 Paredzēti apmierināt  Kalnrūpniecības un darba aizsardzības pārvaldes (MSHA) prasības.
12 un 12K Lietošanai iekštelpās, galvenokārt, lai aizsargātu no riņķojošiem putekļiem, krītošiem netīrumiem un pilošiem nekorozīviem šķidrumiem.
13 Lietošanai iekštelpās, galvenokārt, lai aizsargātu no putekļiem, apsmidzināšanas ar ūdeni, eļļu un nekorozīviem dzesēšanas šķidrumiem.

“NEMA” tipu pārvēršana  “IP” klases apzīmējumos*

Tipa numurs IP klase
1 IP10
2 IP11
3 IP54
3R IP14
3S IP54
4 un 4X IP56
5 IP52
6 un 6P IP67
12 un 12K IP52
13 IP54

* Tabulu nevar lietot, lai “IP” kodus pārvērstu “NEMA” tipos. Skatīt NEMA 250 papildus informācijai.

MIL-STD (Militārais standarts) vai MIL SPEC (Militārā specifikācija)

Tā ir virkne vadlīniju veiktspējai un izgatavošanai, ko noteicis ASV Aizsardzības departaments militārajām un plaša patēriņa iekārtām un pielietojumam. Šīs vadlīnijas specificē pieļaujamo diapazonu detaļām un apkārtējās vides apstākļiem, kādos jāspēj darboties instrumentam vai ierīcei, lai apmierinātu tiem izvirzītās prasības.

MIL-STD 810 E un F ir pārnēsājamo datoru ražotāju vispāratzīts augstākās pakāpes standarts paaugstinātas izturības pārbaudēm.

MIL-STD-810G ir pārbaude ekstremālos apstākļos, kas ietver krišanu no 72” liela augstuma, triecienus, vibrāciju, mitrumu, augstumu, aizsardzību pret lietu, putekļiem un smiltīm, kā arī ekstremālas temperatūras un termoimpulsus. 2008. gada oktobrī iznākušais MIL-STD-810G aizstāj MIL-STD-810F.

MIL-STD-810G pārbaudes metodi izmanto, lai apliecinātu izstrādājuma piemērotību apkārtējās vides apstākļiem un konstrukcijā izmantoto materiālu sistēmas vispārējo izturību. Pārbaudes process ievēro vadlīnijas, ieskaitot programmu dokumentēšanu, programmu lomas, pārbaudes standartus un laboratorijas pārbaužu metožu vadlīnijas visām kategorijām. Laboratoriju pārbaužu metodes ir sadalītas 24 kategorijās. Nepieciešamās atbilstības pārbaudes kategorijas ietver:

Vides iedarbība MIL-STD 810F
Zems spiediens (Augstuma ietekme) Metode 500.4
Augsta temperatūra Metode 501.4
Zema temperatūra Metode 502.4
Termiskais trieciens Metode 503.4
Piesārņošana ar plūstošām vielām Metode 504
Saules radiācija (Saules gaisma) Metode 505.4
Lietus Metode 506.4
Mitrums Metode 507.4
Sēnes Metode 508.5
Sāļa migla Metode 509.4
Smiltis un putekļi Metode 510.4
Eksplozīva atmosfēra Metode 511.4
Iegremdēšana Metode 512.4
Paātrinājums Metode 513.5
Vibrācijas Metode 514.5
Akustiskais troksnis Metode 515.5
Triecieni Metode 516.5
Termotrieciens Metode 517
Skāba atmosfēra Metode 518
Šāvienu izraisītas vibrācijas Metode 519.5
Temperatūra, mitrums, vibrācijas, un augstums Metode 520.2
Apledošana/sasalstošs lietus Metode 521.2
Ballistiskais trieciens Metode 522
Akustiskā vibrācija//Temperatūra Metode 523.2

Pirms pārbaudes sākšanas objektu pakļauj vides iedarbībai, tas nozīmē, ka objektu darbina apkārtējās vides standarta apstākļos, lai pārliecinātos, ka tas darbojas pareizi un savāktu tā darbības datus, lai iegūtu sākotnējos datus salīdzināšanai.

Konkrētās pārbaudes veic saskaņā ar iepriekš noteiktiem pārbaudes plāniem un kritērijiem. Pārbaudes var veikt gan laboratorijās, gan dabiskos apstākļos apkārtējā vidē vai to kombinācijā atkarībā no vajadzības. Pārbaudes procedūra ir atkarīga no tā, kādu vides iedarbības faktoru pārbauda. Procedūra(s) un tās izpilde nodrošina nepieciešamās informācijas savākšanu.

Pēc katras vides iedarbības faktora pārbaudes pabeigšanas iegūtos datus izpēta un dokumentē atbilstoši materiālu specifikācijām un programmu vadlīnijām. Rezultātus salīdzina ar sākotnējiem datiem. Pārbaudē iegūtie dokumentētie dati ietver: pielietoto pārbaužu secību, atkāpes no plānoto pārbaužu programmas, veiktspējas datus, pārbaudes apstākļus un pārbaudītāju komandas parakstus, vismaz dažus. Katrai pārbaudei raksta galīgo ziņojumu, kurā iekļauta pārbaudes rezultātu analīze.

Jūs varbūt esat ievērojuši, ka dažiem produktiem ir piešķirta MIL-STD 810E klases novērtējums, bet citi atbilst MIL-STD 810F klasei. MIL-STD 810F ir MIL-STD 810E pārstrādāts variants. Pārbaudes un metodes pamatā ir palikušas tās pašas, bet liela daļa standarta teksta ir izmainīta, lai sniegtu saprotamākas instrukcijas. Daudzas izmaiņas MIL-STD 810F ir nenozīmīgas vai administratīva rakstura, bet tehniskās izmaiņas un uzlabojumi ir atrodami visā dokumentā (piemēram, papildus tehnisko pārbaužu vadlīnijas).
IS (Dzirksteļdrošība)

IS ir termins, ko izmanto bīstamo zonu klasifikācijai saskaņā ar Valsts Ugunsdrošības Asociācijas (NFPA) Valsts elektrostandartu (500. pants). Valsts elektrostandarts (NEC) definē bīstamās zonas, kā vietas „kur var pastāvēt aizdegšanās vai eksplozijas briesmas, ko var radīt degošas gāzes vai tvaiki, degoši šķidrumi, uzliesmojoši putekļi, šķiedras vai pavedieni”.

Dzirksteļdrošības klases precizē īpašas bīstamās zonas, kurās var lietot elektroietaises nebaidoties no elektriskās izlādes rašanās, kas varētu izraisīt eksploziju.

KKLAŠU I, II, III BĪSTAMO ZONU APKOPOJUMS

CLASSES

(klase)

GROUPS

(grupa)

DIVISION I

(kategorija I)

DIVISION 2

(kategorija II)

I. Gāzes, tvaiki un šķidrumi A: Acetilēns
B: Ūdeņradis, utt.
C: Ēteris, utt.
D: Ogļūdeņraži, degvielas, šķīdinātāji, utt.
Parastos apstākļos sprāgstošas un bīstamas. Parasti neatrodas gaisā sprāgstošā koncentrācijā (bet šāda koncentrācija nejauši var rasties)
II. Putekļi E: Metāla putekļi
F: Ogļu putekļi
G: Milti, ciete, graudi, plastmasas, ķīmiskie putekļi
Parastos apstākļos gaisā atrodas vai var atrasties uzliesmojošā daudzumā. Putekļi parasti gaisā neatrodas uzliesmojošā koncentrācijā (bet šāda koncentrācija nejauši var rasties)
III. Šķiedras un pavedieni Tekstīlijas, kokapstrāde, utt. Glabājas vai lieto ražošanā. Uzglabā vai rīkojas ar šīm vielām noliktavā.

Tulkotāja piezīme: Tā kā šo klasifikāciju, „Classes, Groups, Divisions” Eiropā nelieto, tai nav adekvāta juridiski nostiprināta tulkojuma (vimaz es tādu nezinu). Tāpēc lai nerastos pretrunas ar citiem tulkojumiem es šos terminus atstāju kā oriģinālā.

3 comments to Elektronikas IP, NEMA, MIL SPEC standartu apraksti

  • auto inspektoras Arturas

    tātad HH XRT nav slīcināms, tikai var tikt apšļakstīts?

  • Sveiks!

    HH XRT ir IP67 klase, tātad tas nozīmē 6-cietvielas (Pilnīgi aizsargāts pret putekļu iekļūšanu.) un 7-šķidrums (Aizsargāts no ūdens iekļūšanas iegremdējot 15cm līdz 1m dziļumā.)

  • protam tas tiek garantēts jauniem datoriem! Lietotajiem ir jāpaskatās, kāds ir korpusa stāvoklis.

Leave a Reply