SĀC AR VIENU - VINČOJIES VISU DIENU!

Mūs atbalsta

Seko mums

Info


Road pasākumi - pasākumi kas domāti visiem auto tipiem. SUV pasākumi - pasākumi kas domāti 4x4 piedziņas auto. Offroad pasākumi - pasākumi kas domāti 4x4 piedziņas auto (ar pazemināto pārnesumu vai vinču).
Quad pasākumi
- pasākumi kas domāti kvadracikliem.

Iesakām

http://www.go4speed.lv/

geocaching

Geoveikals

Atbalsti Baikāla ekspedīciju!

4x4klubs.lv

Bezceļu braukšanas svētki “Virgas Manevri 2011” – Latvijas Trofi reidu atklātais čempionāta posms

22.- 24. Jūlijā Liepājas rajonā notiks bezceļa braukšanas svētki – Latvijas Trofi reidu atklātais čempionāta posms ar nosaukumu „Virgas Manevri 2011”. Esam sameklējuši apvidu, kurā dažādības un interesantu notikumu netrūks – purvi, slapjas pļavas, smiltis, dzelzsceļš, izcirtumi, speciāli gatavota triāla trase.

Divu dienu garumā braukāt pa bezceļiem aicināti gan sportisti, gan entuziasti ar pavisma ikdienišķām 4×4 automašīnām . Paralēli Trofi reida Sportistu cīņām notiks Tūrisma kauss, kura ietvaros džipu īpašnieki varēs apskatīt skaistas vietas, izbraukāties pa labākiem un sliktākiem ceļiem, meklēt kontrolpunktus dabā, braukt vienkāršotus dubļu un triāla apļus, kā arī veikt citus uzdevumus.

Sportisti savas spējas varēs apliecināt speciāli gatavotā triāla aplī, dubļu aplī, orientēšanās zonās un nakts leģendas braucienā. Būs sagatavots vairākus kilometrus garš koridors, kurš būs jānobrauc pēc iespējas īsākā laikā, nešķērsojot koridora robežas. Platības, kurās notiks orientēšanās, ir atrastas pietiekami plašas, lai dalībnieki nedrūzmētos pie kāda no kontrolpunktiem.

Sacensību bāzes vieta atradīsies Liepājas rajona Virgā. Bāzes vietai var ērti piekļūt pa asfaltētiem ceļiem gan no Liepājas puses (Grobiņā jānogriežas no Rīgas – Liepājas šosejas), gan no Lietuvas robežas puses. Nakšņošanai ir sarūpētas telšu vietas, kā arī būs iespējama nakšņošana skolas sporta zālē, gadījumā ja līs lietus.

Visiem 4x4kluba biedriem Tūrisma kausa ieskaitē atlaide dalības maksai 30%, sportistiem, kuri licences iegādājušies caur 4x4klubu atlaide dalības maksai 30%

Detalizētāka info sekos tuvākā laikā.

Off-Road Festival – „Virgas Manevri 2011” in Liepāja District.

An off-road driving festival – 4th stage of the Latvian Open Trophy Raid Championship under the name „Virgas Manevri 2011” [Virga Manoeuvres 2011] will be held in Liepāja District on July 22 to 24, 2011. We have found an area full of changing natural conditions and interesting events – bogs, wet meadows, sands, railway, clearings, a specially prepared trial track.

Both sportsmen with sports 4×4 cars and enthusiasts with quite ordinary 4×4 cars are invited to enjoy a two-day off-road motoring. Simultaneously with the race of sportsmen to win the Trophy Raid, there will be arranged  a Tourist Cup race, within which jeep owners will have opportunity to view beautiful places, drive along better and worse roads, search for control points,  test their driving skills in simplified mud and trial laps, as well as perform other tasks.

Sportsmen will have opportunity to show their skills in a specially prepared trial lap, mud lap, orienteering zones and a night tour. There will be prepared a several kilometres long corridor, which should be passed as quickly as possible, without crossing the corridor borders. The areas selected for orienteering are sufficiently wide, in order to prevent crowding of participants at control points.

The venue of the festival will be at Virga, Liepāja District (N56  28 29.2763 E21 25 2.4915). The festival venue is easily accessed by asphalted roads both from Liepāja (in Grobiņa you should turn off the highway Riga – Liepāja), and from the Lithuanian border. Tent sites will be available; in the case of rain, overnight stay will be possible in the gym hall of the school.

Detailed and latest info on www.4x4klubs.lv, www.trofi.lv

Sportsmen from Lithuania and Estonia are especially welcome. Participants from foreign countries, who submit application for participation in the Virga Manoeuvres, will get a 30% discount on the participation fee.

Праздник бездорожья – «Виргские Манёвры 2011» в Лиепайском районе

22 по 24 июля в Лиепайском районе пройдёт праздник езды по бездорожью – 4-й этап Латвийского открытого чемпионата трофи-рейдов под названием «Виргские Манёвры 2011». Мы подыскали местность, где будет достаточно разнообразия и интересных условий – болота, мокрые луга,  песок, железная дорога, вырубки, специально подготовленная триальная трасса.

На протяжении двух дней ездить по бездорожью приглашаются как спортсмены на спортивных полноприводных машинах, так и энтузиасты на обычных полноприводных автомашинах. Параллельно спортивным состязаниям трофи-рейда пройдет Туристический кубок, в рамках которого владельцы джипов смогут осмотреть красивые места, покататься по лучшим и худшим дорогам, поискать контрольные точки на местности, пройти упрощённые грязевые и триальные круги, а также выполнить другие задания.

Спортсмены смогут проявить свои способности на специально подготовленном триальном круге, на грязевом круге, в зонах ориентирования и в ночном заезде по легенде. Будет подготовлен коридор протяжённостью в несколько километров, который нужно будет преодолеть за максимально короткое время, не пересекая границы коридора. Найдены достаточно просторные площади, где будет проходить ориентирование, чтобы участники не теснились в какой-либо из контрольных точек.

Место базы соревнований будет находиться в Вирге Лиепайского района (N56  28 29.2763 E21 25 2.4915). До места базы можно удобно добраться по асфальтированным дорогам как со стороны Лиепаи (в Гробине следует свернуть с шоссе Рига – Лиепая), так и со стороны литовской границы. Для ночёвки отведены места под палатки, а также будет возможность переночевать в спортивном зале школы, если будет идти дождь.

Более подробная и актуальная информация на www.4x4klubs.lv, www.trofi.lv

Мы будем особенно рады участию литовских и эстонских спортсменов. Зарубежным участникам, которые подадут заявку на участие в Виргских Манёврах, предоставим скидку на плату за участие в размере 30%.

Leave a Reply